MCU’da altı Sonsuzluk Taşı vardır: Zaman, Uzay, Zihin, Güç, Gerçeklik ve Ruhu içeren en güçlü nesnelerden bazılarıdır. Thanos’un onları evren nüfusunun yarısını yok etmek için kullanmasından önce ve sonra, şaşırtıcı sefalet ve yıkımdan sorumluydular. Ancak kayıp bir Sonsuzluk Taşı daha vardı ve hem evren içinde hem de dışında çeşitli sebeplerden dolayı bu Taş bir daha asla kullanılamaz hale geldi.

Sonsuzluk taşları MCU’nun omurgası gibidir. Başlangıç ​​hikayeleri ortamdan ortama değişse de, Taşlar evrenin temel güçlerini temsil eder. Sonsuzluk Taşlarından sadece birine sahip olmak kullanıcıya fantastik güçler verir; altısını bir araya getirmek kullanıcıyı bir tanrı yapabilir. Ancak bir tane daha taş vardı ki o bir zamanların 7. taşıydı ve sonralarda unutulup gitti.

1990’ların başında Malibu Comics, “Ultraverse” adında bir ortak evren baskısı başlattı. Seri başlangıçta hayranlar arasında popüler olduğunu kanıtladı, ancak ne yazık ki çizgi roman pazarı çökmeden kısa bir süre önce piyasaya sürüldü. Satışlar azalmaya başladı ve 1994’te Marvel Comics Malibu’yu satın aldı, esasen Ultraverse’i daha büyük çoklu evreninin bir parçası haline getirdi. Kayıp Sonsuzluk Taşı olan Ego Taşı’da tam olarak burada başladı. Sonsuzluk Taşları hikayede tanrısal bir varlık olan Nemesis’in parçalanmasıyla yaratılmıştır. Bugün her biri Nemesis’in güçlerinin bir yönünü temsil eden altı taşlardan biriydi; Ancak yedinci bir Taş Nemesis’in bilincinin parçalarını içeren bir yapıdaydı.

Gittikçe daha fazla kahraman ve kötü adam Ultraverse’e geçmeye başladı. Takımın içinden olan Sersi hemen Ego Taşını tespit etti ve onu almaya gittiğinde Taş ona sahip oldu, Ego taşı Sersi’yi ele geçirerek Nemesis’i hayata döndürmeyi başardı. Nemesis daha sonra hem Ultraverse’i hem de ana akım Marvel Universe’yi yeniden yaratmaya çalıştı. Ancak yedi Taş uyum içinde birlikte çalışamadı, bu da kahramanlara Nemesis’i yenmek için ihtiyaç duydukları avantajı verdi ve Ego Taşı yok edildi, gücü diğer altısı arasında paylaştırıldı.

Ego taşının güçleri nedir diye soracak olursanız Güç, Uzay, Gerçeklik, Ruh, Zihin ve Zaman Taşları gibi temel bir gücü yoktur, aksine tek amacı orijinal tanrısı Nemesis’in bilincini içermektir. Ego Taşı Diğer 6 Sonsuzluk Taşı ile birleştirildiğinde Nemesis’in bilincini serbest bırakacak ve onu yeniden doğuracaktır. Aslına bakacak olursanız bu taş geleceği öngörmek için yaratılmadı ve hemen ardından önü kesildi. Şu anda hala var olsaydı olaylar çok farklı yerlere gidebilirdi.

Daha sonralarda Ego Taşı’nın yok edilmesi tüm Ultraverse’i yeniden başlattı ancak seri hayata tutunamadı, iki yıl içinde tamamen ortadan kaldırıldı. Ultraverse’i geri getirmenin yasal zorlukları göz önüne alındığında ve Ego Taşı’nın doğrudan ona bağlı olması nedeniyle hayranların onu bir daha görme şansı yok denecek kadar az.